Hizmetler


Fizibilite & Kontrol


• Fizibilite ve Maliyet Analizi Değerlendirmeleri
• Mevcut İşletmelerin Denetlenmesi
• Maden Finansman Seçenekleri
• Madencilik Risk Değerlendirmeleri
• Daimi Nezaretçilik Hizmeti


Maden Sahası Arama & Analiz


• Maden Potansiyeli Olan Arazilerin Belirlenmesi
• Müşteri Odaklı Maden Aramalarının Yapılması
• Prospeksiyon Çalışmaları
• Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar
• Uydu Anomalileri ile Maden Arama
• Maden Analiz Hizmeti
• XRF Analizi
• Yoğunluk ve Nem Analizi Yapılması
• Kömür Nem, Kül, Kükürt ve Kalori Analizi
• Cevher Hazırlama Testleri
• Cevher Zenginleştirme Testleri
• Kaya Mekaniği Testleri
• Beton ve Agrega Testleri


Uzman Görüşü & Hukuki Mütalaa


• Tüm Madencilik Davaları
• Orman-Maden Davaları
• Çevre-Maden Davaları
• İdari Para Cezası Davaları
• İş Kazası Davaları
• İş Güvenliği Davaları
• Yangın Davaları
• Kamulaştırma Davaları
• Fiyat Belirleme Davaları
• Tespit Davaları
• Şirket Değer Belirleme Davaları


Rezerv Çalışmaları


• Jeoloji Veri Yönetim Sistemleri
• Cevher Bloğu Modellemesi
• Kaynak ve Rezerv Tahminleri
• Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu
• Örnekleme ve Tenör Kontrolü
• Teknik Gözden Geçirmeler ve Denetlemeler
• Kaynak ve Rezervlerin Teknik Değerlendirilmesi
• 2D & 3D Maden Tasarımı
• Uydu Anomalileri ile Cevher Tasarımı


Fiyat & Maliyet – Piyasa Analizi


• Maden Sahası Fiyat Değer ve Maliyet Tespiti
• İhracat Olanaklarının Tespiti
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fiyat Araştırması
• Ürün Satış Potansiyellerinin Araştırılması
• İşgücü Piyasa Analizi
• Rekabet Seviyesinin Analizi
• Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmelerin Analizi
• Liman Teslimi (CIF) Fiyat Hesaplamaları
• Gemi Üstü (FOB) Teslimi Fiyat Hesaplamaları


Yerüstü Madenciliği


• Maden Planlama, Yerleşim ve Zamanlama
• En Uygun Madencilik Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
• Fizibilite Çalışmaları
• Makina ve Ekipman Seçimi
• Teknik Nezaretçilik Hizmeti
• Risk Analizleri ve Yönetimi
• Teknik Değerlendirmeler


Yeraltı Madenciliği


• Madencilik Üretim Yöntemi Seçimi
• Maden Planlama, Yerleşim ve Zamanlama
• Makina ve Ekipman Seçimi
• Fizibilite Çalışmaları
• Ulaşım Sistemi Tasarımı
• Delme ve Patlatma Tasarımı
• Stratejik Planlama; Sınır Tenör ve Sıralama Optimizasyonu
• Dolgu ve Ramble Sistemi Tasarımı
• Risk Analizleri ve Yönetimi
• Teknik Değerlendirmeler
• Havalandırma Sistemi Tasarımı


Maden İzinleri & Müşavirlik


• Arama Ruhsatı Alımı
• İşletme Ruhsatı Alımı
• İşletme Planlaması
• Temel Veri Toplama Çalışmaları & Etki Analizleri
• İşletme Gözlemlenmesi
• Maden İşletme İzinleri
• Finansal Güvence
• Maden Kapatma Planı Geliştirilmesi & Uygulamaya Konulması
• Reklamasyon ve Maden Kapatma İzinleri


Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri


• Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
• Kalkınma Ajansları Teşvikleri
• KOSGEB Hibe ve Kredi Başvuru Dosyası Hazırlanması
• Teknokent Başvuru Dosyalarının Hazırlanması
• Yatırım Yapılacak Bölge ve Yatırım Tutarına Göre Yararlanılabilecek Teşviklerin Belirlenmesi
• Başvuru Takibi ve Gerekli Koordinasyonun Sağlanması


Patlatma Mühendisliği Hizmetleri


• Patlayıcı Madde Seçimi
• Ateşleyici Sistem Seçimi
• Patlatma Paterni Hazırlanması
• Patlatma Hava Şoku ve Titreşim Ölçümü
• Patlatma Verimlilik Analizi
• Patlatma Risk Değerlendirmeleri


Cevher Hazırlama & Zenginleştirme


• Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı
• Cevher Hazırlama Makina ve Ekipman Tedariki
• Cevher Hazırlama Tesis Performans İyileştirme
• Cevher Zenginleştirme Tesis Tasarımı
• Cevher Zenginleştirme Makina ve Ekipman Tedariki
• Cevher Zenginleştirme Tesis Performans İyileştirme
• İnşaat Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi


ÇED ve Atık Yönetimi


• Saha Karakterizasyonu
• Temel Veri Toplama Çevresel Çalışmaları
• Atık Karakterizasyonu ve Yönetimi
• Denetlemeler ve Gözden Geçirmeler
• Proje İzinleri ve Lisansları
• Çevresel Yönetim
• Fizibilite Çalışmaları ve Finansal Değerlendirmeler
• Jeoteknik Araştırmalar
• Detaylı Mühendislik ve Tedarik
• Proje Yönetimi
• İşletim Gözlemleme ve Yönetimi


Maden Reklamasyonu


• Saha Karakterizasyonu
• Çevresel Temel Veri Toplama Çalışmaları
• Maden Atığı Karakterizasyonu ve Yönetimi
• Mühendislik Tasarımı ve Tedarik
• İzinler ve Lisanslar
• Çevresel Yönetim
• Detaylı Mühendislik ve Tedarik
• Reklamasyon Risk Değerlendirmeleri
• Proje Yönetimi
• Kontrol ve Denetim