Faydalı Linkler


 KANUN, YÖNETMELİK VE TÜZÜKLER (.PDF)
3213 Sayılı Maden Kanunu
 4857 Sayılı İş Kanunu
 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 Çevre Kanunu
 Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
 Hayvanları Koruma Kanunu
 ILO – Safety and Health in Mines Convention
 ILO- Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü
 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili Yapılacak Araştırma Hakkında Yönerge
 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Maden ve Taşocakları İşletmelerinde İSG Önlemlerine İlişkin Tüzük
 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği
 Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
 Orman Sayılan Alanlarda Verilen İzinler Hakkında Yönetmelik
 Patlayıcı Maddeler Tüzüğü
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri İle Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler
 Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler
 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
 Tozla Mücadele Yönetmeliği
 Tozla Mücadele Yönetmeliği – Ekler
 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler
 Yeraltı Suları Hakkında Kanun
 Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
 Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

 MİGEM BELGELERİ (.DOC)
 Bilgi Dökümü Dilekçe Örneği
 Ek Form-1 : Ruhsat / Sertifika Müracaaat Formu
 Ek Form-2 : İlk Müracaat Taahhütnamesi ve Belgeleri
 Ek Form-4 : V. Grup Madenler Arama Sertifikası
 Ek Form-6 : İşletme Projesi
 Ek Form-7 : İşletme Ruhsat ve Temdit Taleplerinde Eksiklik Bildirme Formu ve Taahhütname
 Ek Form-10 : V. Grup Madenler İşletme Sertifikası
 Ek Form-11 : İşletme Faaliyet Bilgi Formu
 Ek Form-12 : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yapı Hammaddesi Talep Formu
 Ek Form-13 : Kamu Kurum ve Kuruluşları Hammadde Üretim İzin Belgesi
 Ek Form-14 : Buluculuk Belgesi
 Ek Form-15 : Ruhsat / Sertifika Devri
 Ek Form-16 : Satış Bilgi Formu
 Ek Form-17 : Teknik Nezaretçi Atama Belgesi
 Ek Form-18 : Ruhsat / Sertifika İhale Müracaat Formu
 Ön Arama Faaliyet Raporu
 Genel Arama Faaliyet Raporu
 Detay Arama Faaliyet Raporu
 Harç ve Teminat Tutarları – 2014
 Mali Yeterlilik Tutarları – 2014
 I(a) Grubu Ek Form-1 : Adres Bildirimi Taahhütnamesi
 I(a) Grubu Ek Form-2 : İşletme Projesi
 I(a) Grubu Ek Form-3 : Maden İşletme Ruhsatı
 I(a) Grubu Ek Form-4 : İşletme Faaliyeti Bilgi Formu
 I(a) Grubu Ek Form-5 : Satış Bilgi Formu
 I(a) Grubu Ek Form-6 : Ruhsat Devri
 I(a) Grubu Ek Form-7 : Teknik Nezaretçi Atama Belgesi
 Teknik Nezaretçi Defterlerinde Rapor Edilmesi Gereken Hususlar

 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

 MİGEM – MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 MİGEM – DUYURULAR

 MTA – MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR HARİTASI

 KORUMA ALANLARI HARİTASI

 INCUBATION ISTANBUL

 KOSGEB – KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

 TUBİTAK – TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

 TMMOB – TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

 MADEN MÜHENDİSLER ODASI

 İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 LONDRA METAL BORSASI

 INDUSTRIAL MINERALS

 MADEN SEKTÖR