Yerüstü Madenciliği


• Maden Planlama, Yerleşim ve Zamanlama
• En Uygun Madencilik Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
• Fizibilite Çalışmaları
• Makina ve Ekipman Seçimi
• Teknik Nezaretçilik Hizmeti
• Risk Analizleri ve Yönetimi
• Teknik Değerlendirmeler


• Hizmetlerimiz; detaylı bir maden tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanması / fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.
• Size pratik ve uygulanabilir çözümler sunarken, göz önünde bulundurulması gereken jeoteknik ve çevresel konuları da dikkate alıyoruz.
• Kampüs Madencilik, yenilikçi bir maden planlama metodolojisi geliştirmiştir. Maliyetlere dayalı ve risk faktörlerini göz önünde bulunduran bu metodoloji; maden ömrü ile başlayarak, iş planlaması safhasını göz önünde bulundurur ve daha sonra da işletme planlamasını kapsar. Bu prosesin sonucunda ortaya çıkan Mineral Balans Dokümanı, mineral kaynaklarının sağlıklı olup olmadığını yansıtırken aynı zamanda riskleri ve risk yönetim stratejilerini ortaya koyar.