Yeraltı Madenciliği


• Madencilik Üretim Yöntemi Seçimi
• Maden Planlama, Yerleşim ve Zamanlama
• Makina ve Ekipman Seçimi
• Fizibilite Çalışmaları
• Ulaşım Sistemi Tasarımı
• Delme ve Patlatma Tasarımı
• Stratejik Planlama; Sınır Tenör ve Sıralama Optimizasyonu
• Dolgu ve Ramble Sistemi Tasarımı
• Risk Analizleri ve Yönetimi
• Teknik Değerlendirmeler
• Havalandırma Sistemi Tasarımı


• Kampüs Madencilik; yeraltı maden tasarımı, mühendislik ve destek hizmetleri planlamasında yaratıcı çözümler sunmaktadır. Mevcut planların gözden geçirilmesi, pratik ve maliyet azaltıcı önerilerin geliştirilmesi konularında hizmet sunar.
• Madencilik konusunda yapmış olduğumuz danışmanlık, tüm madencilik metotlarında, iş tanımlanması / fizibilite çalışmalarından maden tasarımı, yerleşimi, üretim zamanlaması ve ekipman seçimine kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Bu çalışmalar sırasında Gemcom Surpac, Surfer, Auto-Cad gibi programları kullanmaktayız.