Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri


• Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
• Kalkınma Ajansları Teşvikleri
• KOSGEB Hibe ve Kredi Başvuru Dosyası Hazırlanması
• Teknokent Başvuru Dosyalarının Hazırlanması
• Yatırım Yapılacak Bölge ve Yatırım Tutarına Göre Yararlanılabilecek Teşviklerin Belirlenmesi
• Başvuru Takibi ve Gerekli Koordinasyonun Sağlanması


• Kampüs Madencilik, KOSGEB’in desteği ile kurulmuş bir şirkettir. KOSGEB ve Teknokent başvuruları konusunda deneyime sahiptir.
• Maden Teşvik Yasası’na uygun olarak mevcut madencilik şirketlerine ve / veya yeni madencilik sektörüne girecek şirketlere, Ekonomi Bakanlığı ya da Kalkınma Ajansları’ndan maddi destek sağlanması amacıyla proje yazım konusunda bilgiye sahiptir.
• Başvuru dosyası hazırlanması, yapılan başvurunun takibi ve gerekli koordinasyonun sağlanması hizmetlerini vermekteyiz.