Uzman Görüşü & Hukuki Mütalaa


• Tüm Madencilik Davaları
• Orman-Maden Davaları
• Çevre-Maden Davaları
• İdari Para Cezası Davaları
• İş Kazası Davaları
• İş Güvenliği Davaları
• Yangın Davaları
• Kamulaştırma Davaları
• Fiyat Belirleme Davaları
• Tespit Davaları
• Şirket Değer Belirleme Davaları


• Uzman Görüşü, dava öncesi ya da dava esnasında davalı ve/ya davacının mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da kanuni vekilleri (avukat) aracılığıyla talep ettikleri, delil niteliğindeki rapora denir.
• Uzman Görüşü, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.
• Taraflar, genellikle uzman görüşü alma yoluna adli makamlar tarafından alınan bilirkişi raporunun iddia ettikleri ya da savundukları hususu desteklememesi durumunda gitmektedirler.
• Mahkemenin görevlendirmiş olduğu bilirkişi raporu ile tarafların alacakları uzman mütalaası arasında hukuken hiçbir fark bulunmamaktadır.