Rezerv Çalışmaları


• Jeoloji Veri Yönetim Sistemleri
• Cevher Bloğu Modellemesi
• Kaynak ve Rezerv Tahminleri
• Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu
• Örnekleme ve Tenör Kontrolü
• Teknik Gözden Geçirmeler ve Denetlemeler
• Kaynak ve Rezervlerin Teknik Değerlendirilmesi
• 2D & 3D Maden Tasarımı
• Uydu Anomalileri ile Cevher Tasarımı


• Kampüs Madencilik’in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır.
• Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır.
• Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.