Maden Reklamasyonu


• Saha Karakterizasyonu
• Çevresel Temel Veri Toplama Çalışmaları
• Maden Atığı Karakterizasyonu ve Yönetimi
• Mühendislik Tasarımı ve Tedarik
• İzinler ve Lisanslar
• Çevresel Yönetim
• Detaylı Mühendislik ve Tedarik
• Reklamasyon Risk Değerlendirmeleri
• Proje Yönetimi
• Kontrol ve Denetim


• Muhtemel reklamasyon / kapatma çözümlerinin tanımlanması
• En uygun alternatiflerin değerlendirilmesi için gerekli verilerin tanımlanması
• Kritik veri boşluklarının doldurulması için araştırma, gözden geçirmeler ve çalışmalarla ilgili iş tanımlarının yapılması ve başlatılması
• Veriler kullanılabilir hale geldiğinde, alternatiflerin etkinlik, ekonomi, artık risk ve müşteri tarafından belirtilen diğer kriterlere göre derecelendirilmesi
• Müşterimizle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda uygun çözümün seçilmesi
• Uygun çözüm için mühendislik ve tedarik dokümanlarının hazırlanması