Maden İzinleri & Müşavirlik


• Arama Ruhsatı Alımı
• İşletme Ruhsatı Alımı
• İşletme Planlaması
• Temel Veri Toplama Çalışmaları & Etki Analizleri
• İşletme Gözlemlenmesi
• Maden İşletme İzinleri
• Finansal Güvence
• Maden Kapatma Planı Geliştirilmesi & Uygulamaya Konulması
• Reklamasyon ve Maden Kapatma İzinleri


• Bir madencilik veya arama şirketi; maden açma, madencilik çalışmalarına devam etme, madencilik faaliyetlerini askıya alma veya maden kapatma safhalarında bir çok mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır.
• Mevzuatın çokluğu ve bazı durumlarda da karmaşıklığı, şirketlerin zaman zaman yerel mevzuata uygunlukla ilgili problemler yaşamasına neden olmaktadır.
• Mevzuata uygunluğun sağlanması, projelere birden fazla disiplinden bakış açısıyla yaklaşılmasını gerektirir. Kampüs Madencilik, gerekli olan izinlerin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde alınması konusunda sizlere yardımcı olur.