Fizibilite & Kontrol


• Fizibilite ve Maliyet Analizi Değerlendirmeleri
• Mevcut İşletmelerin Denetlenmesi
• Maden Finansman Seçenekleri
• Madencilik Risk Değerlendirmeleri
• Daimi Nezaretçilik Hizmeti


• Hizmetlerimiz, yeni projeler için iş tanımlanması ve fizibilite çalışmalarından, çalışan işletmelerde performans ve karlılık arttırılması için yapılan teknik denetleme ve değerlendirmelere kadar geniş bir alanı kapsar.
• Madencilik için yeterli sermayesi ya da nakit parası olmayan şirketlere bankalardan kredi çekebilecekleri uygun fizibiliteler hazırlanır ve bankalar ile koordinasyonu sağlanır.
• Çeşitli finansman seçenekleri ve risk değerlendirmeleri sunularak şirketlerin en iyi ortamda madenciliğe başlamaları ya da madencilikte gelişmeleri sağlanmaktadır.
• Teknik Nezaretçilik Hizmeti sunularak her ay en az 2 kere ocak ziyaret edilerek rapor tutulmakta ve çekilen resimler ile gözlenen eksikler ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilmektedir.