ÇED ve Atık Yönetimi


• Saha Karakterizasyonu
• Temel Veri Toplama Çevresel Çalışmaları
• Atık Karakterizasyonu ve Yönetimi
• Denetlemeler ve Gözden Geçirmeler
• Proje İzinleri ve Lisansları
• Çevresel Yönetim
• Fizibilite Çalışmaları ve Finansal Değerlendirmeler
• Jeoteknik Araştırmalar
• Detaylı Mühendislik ve Tedarik
• Proje Yönetimi
• İşletim Gözlemleme ve Yönetimi


• Kampüs Madencilik’in bütün sahalardaki (soğuk, nemli ve kuru iklim koşullarında) madencilik ve endüstriyel tesislerle ilgili pratik çözümleri, projeleriniz için kritik çevresel sorunların tanımlanmasında, izinlerin alınmasında, işletmenin çalıştırılmasında ve/veya kapatılmasında karşılaşılabilecek risklerin net bir şekilde anlaşılmasına ve neticesinde karar verilmesine yardımcı olur.
• Ekonomik ve etkin bir şekilde mevzuata uygunluk arayan madenlerle, geçmiş dönemlerden kalan çevresel problemlerini çözmeye çalışan küçük işletmeler ve sanayi devleriyle, risk yöneten ve / veya çözmeye ihtiyaç duyan finans kurumlarıyla ve güvence / çözüm arayan resmi kuruluşlara çözümler sunmaktayız.
• Kampüs Madencilik, saha seçimi ve fizibilite çalışmaları, jeoteknik ve saha incelemeleri, ayrıntılı tasarım, kontrat idaresi, proje yönetimi ve maden kapatılmasını da içeren geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.
• Yığın liç performansının optimizasyonu konusunda eylem planı geliştirilmesi için gözlemleme sonuçlarının analiz edilmesinde size yardımcı oluruz. Bu çalışmalarımız ayrıca gözlemleme cihazların seçimi ve tedarik edilmesi konularında da kapsar.