Destekler


Fizibilite & Kontrol


• Hizmetlerimiz, yeni projeler için iş tanımlanması ve fizibilite çalışmalarından, çalışan işletmelerde performans ve karlılık arttırılması için yapılan teknik denetleme ve değerlendirmelere kadar geniş bir alanı kapsar.
• Madencilik için yeterli sermayesi ya da nakit parası olmayan şirketlere bankalardan kredi çekebilecekleri uygun fizibiliteler hazırlanır ve bankalar ile koordinasyonu sağlanır.
• Çeşitli finansman seçenekleri ve risk değerlendirmeleri sunularak şirketlerin en iyi ortamda madenciliğe başlamaları ya da madencilikte gelişmeleri sağlanmaktadır.
• Teknik Nezaretçilik Hizmeti sunularak her ay en az 2 kere ocak ziyaret edilerek rapor tutulmakta ve çekilen resimler ile gözlenen eksikler ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilmektedir.


Maden Sahası Arama & Analiz


• Maden potansiyeli bulunan arazilerin belirlenmesi ve müşteri odaklı maden aramalarının yapılması hizmetlerimizin başında gelmektedir.
• Bulunan arazilerin net tespiti ve maden içerik analiz hizmeti, siz değerli müşterilerimize verdiğimiz diğer desteklerdendir.
• Cevher hazırlama ve zenginleştirme testlerinin yanı sıra kaya mekaniği ve beton-agrega testleri de verdiğimiz diğer desteklerdendir.


Rezerv Çalışmaları


• Kampüs Madencilik’in kaynak ve rezerv tahminlerine yönelik güçlü yaklaşımı, kapsamlı maden işletmecilik deneyimleri ile yapısal ve alterasyon jeolojisi konularındaki uzmanlığını birleştirilmesine dayanır.
• Arama hedeflerinin tanımlanması, fizibilite çalışmaları ve çalışan maden işletmeleri için oluşturduğumuz kaynak modelleri ve değerlendirmeleri, kaynakların oluşumuna neden olan jeolojik sistemlerin detaylı bir şekilde anlaşılmasına dayanır.
• Jeo-İstatistik yaklaşımlar ile, sizin proje kaynağınıza ve rezerv değerlendirmenize en uygun metotu seçip uygularken proje jeolojisini, maden mühendisliğini veya ekonomiyi de göz önünde bulundururuz.


Uzman Görüşü & Hukuki Mütalaa


• Uzman Görüşü, dava öncesi ya da dava esnasında davalı ve/ya davacının mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da kanuni vekilleri (avukat) aracılığıyla talep ettikleri, delil niteliğindeki rapora denir.
• Uzman Görüşü, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.
• Taraflar, genellikle uzman görüşü alma yoluna adli makamlar tarafından alınan bilirkişi raporunun iddia ettikleri ya da savundukları hususu desteklememesi durumunda gitmektedirler.
• Mahkemenin görevlendirmiş olduğu bilirkişi raporu ile tarafların alacakları uzman mütalaası arasında hukuken hiçbir fark bulunmamaktadır.


Fiyat & Maliyet – Piyasa Analizi


• Kampüs Madencilik, geniş müşteri ve çözüm ortağı yelpazesi sayesinde maden sahanızın ya da ürünüzün fiyat çalışması yapar ve yeni müşteriler bulur.
• Madeninizin yerli ve yabancı pazardaki durumunu size rapor ile sunarken aynı zamanda ithalat ve ihracat olanaklarını da araştırır.
• Liman Teslimi (CIF) Fiyat Hesaplamaları ve Gemi üstü (FOB) Teslimi Fiyat Hesaplamaları ikinci hizmetimizdir.


Yerüstü Madenciliği


• Hizmetlerimiz; detaylı bir maden tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanması / fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar.
• Size pratik ve uygulanabilir çözümler sunarken, göz önünde bulundurulması gereken jeoteknik ve çevresel konuları da dikkate alıyoruz.
• Kampüs Madencilik, yenilikçi bir maden planlama metodolojisi geliştirmiştir. Maliyetlere dayalı ve risk faktörlerini göz önünde bulunduran bu metodoloji; maden ömrü ile başlayarak, iş planlaması safhasını göz önünde bulundurur ve daha sonra da işletme planlamasını kapsar. Bu prosesin sonucunda ortaya çıkan Mineral Balans Dokümanı, mineral kaynaklarının sağlıklı olup olmadığını yansıtırken aynı zamanda riskleri ve risk yönetim stratejilerini ortaya koyar.


Yeraltı Madenciliği


• Kampüs Madencilik; yeraltı maden tasarımı, mühendislik ve destek hizmetleri planlamasında yaratıcı çözümler sunmaktadır. Mevcut planların gözden geçirilmesi, pratik ve maliyet azaltıcı önerilerin geliştirilmesi konularında hizmet sunar.
• Madencilik konusunda yapmış olduğumuz danışmanlık, tüm madencilik metotlarında, iş tanımlanması / fizibilite çalışmalarından maden tasarımı, yerleşimi, üretim zamanlaması ve ekipman seçimine kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Bu çalışmalar sırasında Gemcom Surpac, Surfer, Auto-Cad gibi programları kullanmaktayız.


Maden İzinleri & Müşavirlik


• Bir madencilik veya arama şirketi; maden açma, madencilik çalışmalarına devam etme, madencilik faaliyetlerini askıya alma veya maden kapatma safhalarında bir çok mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır.
• Mevzuatın çokluğu ve bazı durumlarda da karmaşıklığı, şirketlerin zaman zaman yerel mevzuata uygunlukla ilgili problemler yaşamasına neden olmaktadır.
• Mevzuata uygunluğun sağlanması, projelere birden fazla disiplinden bakış açısıyla yaklaşılmasını gerektirir. Kampüs Madencilik, gerekli olan izinlerin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde alınması konusunda sizlere yardımcı olur.


Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri


• Kampüs Madencilik, KOSGEB’in desteği ile kurulmuş bir şirkettir. KOSGEB ve Teknokent başvuruları konusunda deneyime sahiptir.
• Maden Teşvik Yasası’na uygun olarak mevcut madencilik şirketlerine ve / veya yeni madencilik sektörüne girecek şirketlere, Ekonomi Bakanlığı ya da Kalkınma Ajansları’ndan maddi destek sağlanması amacıyla proje yazım konusunda bilgiye sahiptir.
• Başvuru dosyası hazırlanması, yapılan başvurunun takibi ve gerekli koordinasyonun sağlanması hizmetlerini vermekteyiz.


Patlama Mühendisliği Hizmetleri


• Patlatmalı maden üretiminde en önemli parametreler patlatma paterni hazırlanması ve buna uygun patlayıcı ve ateşletici sistem seçimidir.
• Kampüs Madencilik, hem yeraltı hem de yerüstü maden üretimi için patlatma paterni hazırlar.
• Paternin uygunluğunu hava şoku, titreşim ölçümü ve verimlilik analizi ile ölçer.
• Patlatma Mühendisliği hizmetinin başında risk değerlendirmesi gelmektedir.


Cevher Hazırlama & Zenginleştirme


• Kampüs Madencilik, madeninizin özelliğine en uygun cevher hazırlama & zenginleştirme tesis tasarımını sunar.
• Yerinde alınan örnekler laboratuarda testlere tabii tutulur.
• Testler sonucu ortaya çıkan akım şemasına uygun makina ve ekipman temini sağlanmaktadır.
• Mevcut cevher tesisinizin performans iyileştirmesi ya da ek ekipman temini ikinci hizmetimizdir.


ÇED ve Atık Yönetimi


• Kampüs Madencilik’in bütün sahalardaki (soğuk, nemli ve kuru iklim koşullarında) madencilik ve endüstriyel tesislerle ilgili pratik çözümleri, projeleriniz için kritik çevresel sorunların tanımlanmasında, izinlerin alınmasında, işletmenin çalıştırılmasında ve/veya kapatılmasında karşılaşılabilecek risklerin net bir şekilde anlaşılmasına ve neticesinde karar verilmesine yardımcı olur.
• Ekonomik ve etkin bir şekilde mevzuata uygunluk arayan madenlerle, geçmiş dönemlerden kalan çevresel problemlerini çözmeye çalışan küçük işletmeler ve sanayi devleriyle, risk yöneten ve / veya çözmeye ihtiyaç duyan finans kurumlarıyla ve güvence / çözüm arayan resmi kuruluşlara çözümler sunmaktayız.
• Kampüs Madencilik, saha seçimi ve fizibilite çalışmaları, jeoteknik ve saha incelemeleri, ayrıntılı tasarım, kontrat idaresi, proje yönetimi ve maden kapatılmasını da içeren geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.
• Yığın liç performansının optimizasyonu konusunda eylem planı geliştirilmesi için gözlemleme sonuçlarının analiz edilmesinde size yardımcı oluruz. Bu çalışmalarımız ayrıca gözlemleme cihazların seçimi ve tedarik edilmesi konularında da kapsar.


Maden Reklamasyonu


• Muhtemel reklamasyon / kapatma çözümlerinin tanımlanması
• En uygun alternatiflerin değerlendirilmesi için gerekli verilerin tanımlanması
• Kritik veri boşluklarının doldurulması için araştırma, gözden geçirmeler ve çalışmalarla ilgili iş tanımlarının yapılması ve başlatılması
• Veriler kullanılabilir hale geldiğinde, alternatiflerin etkinlik, ekonomi, artık risk ve müşteri tarafından belirtilen diğer kriterlere göre derecelendirilmesi
• Müşterimizle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda uygun çözümün seçilmesi
• Uygun çözüm için mühendislik ve tedarik dokümanlarının hazırlanması